Strona główna

e-Sąd

E-Sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze
 
Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.

 

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polega na:

·         umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,

·         utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych

·         szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,

·         ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.

Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego.


Korzyści z wprowadzonych zmian to:

·         Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,

·         Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,

·         Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,

·         Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,

·         Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,

·         Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,

·         Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),

·         Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),

·         Łatwość złożenia pozwu przez powoda,

·         Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 roku ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156 z 2009 roku).


Przejdź do strony E-Sądu

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2011-01-10 10:10:49 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
2 2010-12-20 15:19:41 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
3 2010-12-20 15:18:08 Zmiana publikacji Rafał Hermyt


stronę wyświetlono 13162 razy Artykuł wyświetlony 13162 razy