Strona główna

Władze Sądu

Prezes Sądu Rejonowego:

Imię i Nazwisko

SSO Piotr Kula

Tel/Fax

32 31-74-130

Numer pokoju

202 (wejście przez pokój 201)

Godziny przyjęcia stron:

Prezes przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Oddziałem Administracyjnym tel. (32) 317-41-11.


Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne, przewidziane w ustawie o ustroju sadów powszechnych i odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu. Prezes Sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego.


Wiceprezes Sądu Rejonowego:

 

Imię i Nazwisko:

SSR  Maciej Michno

Tel/Fax:

32 31-74-118 / 32 22-26-023

Numer pokoju:

208

Godziny przyjęcia stron:

Wiceprezes przyjmuje strony w każdy wtorek od godz. 12:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Oddziałem Administracyjnym tel. (32) 317-41-11.


Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach zastępuje Prezesa Sądu. Pełni nadzór nad pionem karnym.


Dyrektor

 

Imię i Nazwisko:

Jacek  Zagoła

Tel/Fax:

32 31-74-158

Numer pokoju:

204

Godziny przyjęcia stron:

 

E-mail:

dyrektor@myslowice.sr.gov.pl


Kieruje gospodarką finansową Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-05-06 10:32:08 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
2 2021-05-06 09:22:58 Zmiana publikacji Patryk Juszczak
3 2019-06-10 09:31:33 Zmiana publikacji Rafał Hermyt


stronę wyświetlono 6936 razy Artykuł wyświetlony 6936 razy