Strona główna

2011-11-07 09:57:37Sprawozdanie z kontroli placówek

Przebieg i efekty kontroli:

 

Mysłowice, dnia 3 listopada 2011 roku


Na podstawie  art. 43 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku ( Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 535 z póź. zm. ) i  art. 77 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 (Dz. U. Nr 33 z 2010 r., poz. 178, j.t. z póź. zm ) przeprowadzono kontrolę następujących placówek:

  • Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych w Mysłowicach przy ulicy Mikołaja Reja nr 54                    
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mysłowicach przy ulicy  Starokościelnej 8                       
  • Ośrodek Kuratorski  przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka  w Mysłowicach Plac Wolności 3.

Kontrole przeprowadził sędzia wizytator do spraw nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń – Sędzia Sądu Rejonowego w Mysłowicach Bogusława Zubel. 

 W toku kontroli wyżej wymienionych placówek nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2011-11-07 09:57:37 Dodanie publikacji Rafał Hermyt


stronę wyświetlono 881 razy Artykuł wyświetlony 881 razy