Strona główna

2011-11-07 11:37:32Kontrola Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Kontrola Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach


 

Mysłowice, dnia 3 listopada 2011 roku


            Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych     i egzekucji ( Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z póź. zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach zlecił przeprowadzenie rocznej kontroli działalności Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.


Zakres kontroli:

  • prawidłowość prowadzenia biurowości,
  • kultura pracy, przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów,
  • stan personalny i techniczny kancelarii,
  • szybkość, sprawność i rzetelność postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem: sprawności i skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych, egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa, prawidłowość naliczania opłat egzekucyjnych,
  • prawidłowość prowadzenia rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia wydatków w sprawach z udziałem osób zwolnionych od kosztów sądowych ( art. 60 ust. 3 i następne Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ), w tym: terminowość dokonania czynności, na którą pobrano zaliczkę, rozliczenia zaliczki, zwrot środków po wyegzekwowaniu – zachowanie pierwszeństwa przed innymi należnościami,
  • prawidłowość prowadzenia księgi pieniężnej ( Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych).

  • Wnioski_pokontrolne_-_Boguslawa_Becker.pdf
  • Wnioski_pokontrolne_-_Marek_Mrzyk.pdf
  • Wnioski_pokontrolne_-_Tomasz_Berzowski.pdf

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2011-11-07 11:37:32 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
2 2011-11-07 09:55:59 Zmiana publikacji Rafał Hermyt
3 2011-11-07 09:55:32 Dodanie publikacji Rafał Hermyt


stronę wyświetlono 1460 razy Artykuł wyświetlony 1460 razy