Strona główna

2011-11-07 11:37:32Kontrola Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z póź. zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach zlecił przeprowadzenie rocznej kontroli działalności Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.

więcej

2011-11-07 09:57:37Sprawozdanie z kontroli placówek

Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w:

• Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych w Mysłowicach przy ulicy Mikołaja Reja nr 54
• Specjalnym Ośrodku Wychowawczy w Mysłowicach przy ulicy Starokościelnej 8
• Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach Plac Wolności 3.

więcej

2018-03-14 13:47:44Kontrola Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach w 2017

Kontrola Kancelarii Komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

więcej


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy